Μεταφορά ιστοτόπου από Wix σε WordPress

Μεταφορά ιστοτόπου από Wix σε WordPress

Διαχειρίζοντας έναν ιστότοπο στο Wix, μπορεί να έχετε πέσει στο ξόρκι του “γρήγορου και εύκολου” για να συνειδητοποιήσετε αργότερα πόσο περιοριστική είναι η πλατφόρμα για όσους θέλουν πραγματικά να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Ενώ το Wix μπορεί να είναι...
Λογισμικό Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής

Λογισμικό Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής

Το καινοτόμο διαδικτυακό λογισμικό FOMCS, ενοποιεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα λειτουργίες Διαχείρισης Σκαφών αναψυχής, Πληρωμάτων, Πωλήσεων, Κρατήσεων, Ναυλώσεων και λοιπών Επιχειρηματικών Διαδικασιών για μια ολοκληρωμένη Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων...
Βαδίζοντας για την επιτυχή αποπεράτωση Έργου Λογισμικού

Βαδίζοντας για την επιτυχή αποπεράτωση Έργου Λογισμικού

Όταν αναλαμβάνεις ένα έργο υλοποίησης λογισμικού, πέρα από όποιο εμπορικό όφελος υπάρχει, σημαντικότερη είναι και η προοπτική που μπορεί να γεννήσει η επιτυχής ολοκλήρωσή του. Η τήρηση των συμφωνημένων τεχνικών προδιαγραφών είναι η βάση και αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο...
Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, ενισχύοντας την Ανωνυμία και την Αυθεντικότητα

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, ενισχύοντας την Ανωνυμία και την Αυθεντικότητα

Εάν παρακολουθείτε τομείς όπως τραπεζικό, επενδυτικό ή του κρυπτονομίσματος, ίσως να είστε εξοικειωμένοι με το “blockchain”, την τεχνολογία πίσω από το δίκτυο Bitcoin. Το ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να υιοθετηθεί η τεχνολογία blockchain στις σημερινές...
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τον κεντρικό εξυπηρετητή (SERVER) του Νοσοκομείου ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τον κεντρικό εξυπηρετητή (SERVER) του Νοσοκομείου ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Αναλάβαμε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – συντήρησης για τον εξοπλισμό H/W-S/W του κεντρικού εξυπηρετητή (SERVER) του Νοσοκομείου ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Με την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής της iBS με το νοσοκομείο,...