Δικτύωση στη δικηγορική Σαπουνάκης & Συνεργάτες

Δικτύωση στη δικηγορική Σαπουνάκης & Συνεργάτες

Μια νέα σημαντική συνεργασία επιτεύχθηκε με το δικηγορικό γραφείο Σαπουνάκης & Συνεργάτες. Εκτός από τη διάθεση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, η εταιρία μας συμφώνησε στην πλήρη τεχνική υποστήριξη με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης...
Αναλώσιμα πληροφορικής στον Ο.Λ.Π.

Αναλώσιμα πληροφορικής στον Ο.Λ.Π.

Η εταιρία μας συμμετείχε με επιτυχία σε διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμένος Πειραιά). Αφορούσε την συνολική προμήθεια Toner, Μελανιών και άλλων αναλωσίμων για τα επιμέρους τμήματα του...