Τα Νέα μας / Ανακοινώσεις

Τι είναι “DataCenter” και ποιες hosting υπηρεσίες υποστηρίζονται

από | 7 Ιούλ 2016 | Νέα, Πληροφορική

Ένα Datacenter είναι μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για να στεγάσει συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακά, όπως  συστήματα τηλεπικοινωνιών και αποθήκευσης. Περιλαμβάνει εφεδρικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (γεννήτριες), συνδέεται με κανάλια μετάδοσης δεδομένων, ρυθμίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να λειτουργήσει ένας server αλλά και τις προϋποθέσεις ασφαλείας (π.χ., θερμοκρασία, καταστολή πυρκαγιάς). Τα μεγάλα κέντρα δεδομένων είναι επιχειρήσεις  βιομηχανικής κλίμακας που χρησιμοποιούν τόση ηλεκτρική ενέργεια όσο μια μικρή πόλη και είναι μερικές φορές μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπό μορφή εξάτμισης πετρελαίου.

Ποιες είναι οι κατηγορίες Hosting;

Dedicated Hosting ονομάζεται η υπηρεσία κατά την οποία ένα DataCenter ή μια εταιρεία που διαθέτει ένα rack σε ένα DataCenter (όπως εμείς), ενοικιάζει σε κάποιο πελάτη έναν server που έχει στην ιδιοκτησία της για ένα ορισμένο διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης μπορεί να τον αξιοποιήσει αποκλειστικά για δική του εξυπηρέτηση.

Shared Hosting ονομάζεται όταν παρέχεται σε έναν πελάτη η χρήση εικονικού εξυπηρετητή, μέσω της χρήσης ενός μόνο server του οποίου η μνήμη ο σκληρός δίσκος και ο επεξεργαστής έχουν «κατατμηθεί». Τα διαφορετικά τμήματα που έχουν προκύψει συνδυάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν έναν εικονικό ανεξάρτητο εξυπηρετητή του οποίου την εκμετάλλευση παραχωρούμε στον πελάτη.

Cloud Hosting. Ενώ στο Shared Hosting μιλάμε για εικονικούς server που προκύπτουν από την κατάτμηση ενός και την αξιοποίηση των πόρων του, εδώ αξιοποιούνται πόροι από περισσότερους του ενός server (cluster) για να δημιουργηθούν εικονικοί εξυπηρετητές. Μπορεί να προστεθεί μνήμη, χώρος ή παραπάνω επεξεργαστές ανάλογα με τις απαιτήσεις οποιαδήποτε στιγμή.

Συνοπτικά

Dedicated: Ενοικίαση αποκλειστικής χρήσης ενός εξυπηρετητή.

Colocation: Φιλοξενία – στέγαση του εξυπηρετητή ενός πελάτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Shared: Ο εικονικός εξυπηρετητής που δημιουργείται από τους κοινόχρηστους πόρους ενός εξυπηρετητή.

Cloud: Ο εικονικός εξυπηρετητής που δημιουργείται από τους κοινόχρηστους πόρους πολλών εξυπηρετητών.

 

Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα του Cloud Hosting; Τι είναι Downtime;

Απάντηση: Το κύριο πλεονέκτημα του cloud hosting είναι ότι για όποια αλλαγή/αναβάθμιση πόρων δεν υπάρχει Downtime. Μηδενίζεται ο  χρόνος μη λειτουργίας του εξυπηρετητή, ο χρόνος  δηλαδή που δεν  λειτουργεί εξολοκλήρου ή μέρος σημαντικών διεργασιών για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Ενημερωθείτε για τα hosting services της iBS.

Δείτε επίσης, σχετικά με: Cloud Hosting

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.