Θέσεις Εργασίας Πληροφορικής

Ενδιαφερόμαστε για φιλόδοξους υποψήφιους που απολαμβάνουν να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες αλλά και που θα τους άρεσε η ιδέα να δουλεύψουν στην iBS.

Δουλέψτε μαζί μας

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1995 και από τότε έχει καθιερωθεί ως μια αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής με πολλές επιτυχημένες συνεργασίες και έργα.

Η iBS δεν είναι απλώς μια ομάδα επαγγελματιών και προγραμματιστών πληροφορικής, είμαστε μια ομάδα εμπνευσμένων δημιουργών και ειλικρινών φίλων. Η εταιρική μας κουλτούρα είναι χτισμένη γύρω από 3 συμπαγείς πυλώνες:

 1. Προσωπική ευθύνη
 2. Αφοσίωση στην ποιότητα
 3. Εστίαση στα αποτέλεσματα

Αναζητούμε πάντα ανθρώπους γεμάτους με πάθος, που είναι εξίσου ενθουσιασμένοι με εμάς, για να συμμετάσχουν στην ομάδα μας και στην αποστολή μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η δημιουργία υψηλής ποιότητας και καινοτόμου προσαρμοσμένης ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών μεγάλων δεδομένων που είναι διαθέσιμες παγκοσμίως και προσιτές για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους.

Οδηγίες Αίτησης

Εάν ενδιφέρεστε, συμπληρώστε την αίτηση εργασίας.

Μόνο οι υποψήφιοι με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία μπορούν να αξιολογηθούν και να προκριθούν. 

Παρακαλώ να συμπληρώσετε τον θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.Παρακαλούνται όχι εταιρίες εύρεσης εργασίας ή απευθείας τηλεφωνικές κλήσεις.

 

Αίτηση Εργασίας στην iBS

Προσλαμβάνουμε

Αναζητούμε επίσης υποψήφιους που μπορούν να εργαστούν σε ευρωπαϊκές ζώνες ώρας μεταξύ UTC και UTC+4.

C# .NET Προγραμματιστής

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ψάχνουμε για έναν C# .NET προγραμματιστή που θα αναλάβει την συνέχιση υλοποίησης των προϊόντων λογισμικού μας. Αυτή η θέση εργασίας είναι ιδανική για όποιον απολαμβάνει να υλοποιεί άρτιες εφαρμογές λογισμικού, που αρέσκεται να εργάζεται ομαδικά και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, που τον ενδιαφέρει να εργασθεί εντός γραφείου στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε C# .NET τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 • Εμπειρία στο Microsoft Dynamics 365.
 • Ικανότητες ανάπτυξης λογισμικού με .NET Framework και C#.
 • Καλή τεχνική επάρκεια στην ανάπτυξη υπηρεσιών web, Web API και WCF.
 • Eμπειρία ανάπτυξης σε αντικειμενοστραφή περιβάλλοντα Microsoft χρησιμοποιώντας κυρίως C# στο Visual Studio.
 • Εργασιακή εμπειρία σε HTML5, CSS3, jQuery και JavaScript
 • Ισχυρή κατανόηση της ανάγκης, συμβατότητας των UI μεταξύ των browsers, γενικές λειτουργίες και πρότυπα ιστοσελίδων.
 • Καλή γνώση νέων τεχνολογιών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Καλό να γνωρίζετε

 • Περιβάλλοντα Προγραμματισμού: .NET, ASP.NET Web API, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, Angular, Unity, Bootstrap
 • Βιβλιοθήκες/APIs: LINQ, jQuery, React.js, Windows API, Windows Forms, Microsoft Foundation Class Library (MFC), DevExpress.
 • Αρχές Προγραμματισμού: Design Patterns, Clean code, Test-driven Development (TDD), Refactoring, Object-oriented Programming (OOP), REST, Service-oriented Architecture (SOA), Agile Software Development, Scrum, Waterfall development, Asynchronous Programming, Inversion of control, Model View Controller (MVC).
 • Διαχείριση: Διαχείριση κώδικα, Διαχείριση χρόνου υλοποίησης.
 • Εργαλεία: Git, Microsoft Team Foundation Server, Power BI, Windows Installer.

Λοιπά:
2+ εργασιακής εμπειρίας, με γνώση και εμπειρία χρήσης των κυριότερων εφαρμογών γραφείου και διακομιστών, περιλαμβάνοντας τα Microsoft Word, Excel, Visio, Windows, IIS.

Full Stack WordPress Προγραμματιστής

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ψάχνουμε για έναν Full Stack WordPress προγραμματιστή για την υλοποίηση κάθε είδους έργου βασισμένου σε WordPress, να δημιουργήσει νέες web εφαρμογές καθώς και να βελτιώσει τις υφιστάμενες web εφαρμογές σε PHP, React.JS, WordPress stack. Αυτή η θέση εργασίας είναι ιδανική για όποιον απολαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδων, που αρέσκεται να εργάζεται ομαδικά και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, που τον ενδιαφέρει να εργασθεί εντός γραφείου στον Πειραιά ή και εξ’ αποστάσεως.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε WordPress τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 • Εμπειρία εφαρμογής API – ικανός/ή να διαβάζει τα API documentation και να εφαρμόζει API call είτε front end ή back end.
 • MySQL profiling και βελτιστοποίηση ερωτημάτων SQL.
 • Δημιουργικός(η) και αποτελεσματικός(η) στην επίλυση προβλημάτων.
 • Εργασιακή εμπειρία σε HTML5, CSS3, jQuery και JavaScript.
 • Ισχυρή κατανόηση της ανάγκης, συμβατότητας των UI μεταξύ των browsers, γενικές λειτουργίες και πρότυπα ιστοσελίδων.
 • Καλή γνώση νέων τεχνολογιών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Καλό να γνωρίζετε

 • Περιβάλλοντα Προγραμματισμού: Bootstrap
 • Βιβλιοθήκες/APIs: React.js.
 • Αρχές Προγραμματισμού: Design Patterns, Clean code, REST, Agile Software Development, Scrum, Waterfall development.
 • Διαχείριση: Διαχείριση κώδικα, Διαχείριση χρόνου υλοποίησης.
 • Εργαλεία: Git

Λοιπά: 2+ εργασιακής εμπειρίας, με γνώση και εμπειρία χρήσης των κυριότερων εφαρμογών, περιλαμβάνοντας τα Microsoft Word, Excel, CentOS, Apache.

PHP Laravel Προγραμματιστής

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ενδιαφερόμαστε για έναν εξελίξιμο προγραμματιστή για PHP Laravel που μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους εφαρμογή λογισμικού με χρήση της PHP και του Laravel, που απολαμβάνουν να εργάζονται σε back-end πεδία ανάπτυξης λογισμικού. Αυτή η θέση εργασίας είναι ιδανική για όποιον απολαμβάνει να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού και διαδικτυακές εφαρμογές, που αρέσκεται να εργάζεται ομαδικά και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, που τον ενδιαφέρει να εργασθεί εντός γραφείου στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε PHP / Laravel τουλάχιστον τριών (3) ετών.
 • Σε βάθος γνώση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε PHP και του Laravel Framework.
 • Πρακτική εμπειρία στον σχεδιασμό σχεσιακών ΒΔ σε SQL, REST API σχεδιασμό.
 • Σχεδιασμός σεναρίων χρήσης λογισμικού και Εκσφαλμάτωση κώδικα (PHPUnit, PHPSpec, Behat).
 • MySQL profiling και βελτιστοποίηση ερωτημάτων SQL.
 • Δημιουργικός(η) και αποτελεσματικός(η) στην επίλυση προβλημάτων.
 • Εργασιακή εμπειρία σε HTML5, CSS3, jQuery και JavaScript.
 • Ισχυρή κατανόηση της ανάγκης, συμβατότητας των UI μεταξύ των browsers, γενικές λειτουργίες και πρότυπα ιστοσελίδων.
 • Καλή γνώση νέων τεχνολογιών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Καλό να γνωρίζετε

 • Περιβάλλοντα Προγραμματισμού:Angular, Bootstrap
 • Βιβλιοθήκες/APIs: React.js.
 • Αρχές Προγραμματισμού:Design Patterns, Clean code, Test-driven Development (TDD), Refactoring, Object-oriented Programming (OOP), REST, Service-oriented Architecture (SOA), Agile Software Development, Scrum, Waterfall development, Asynchronous Programming, Inversion of control, Model View Controller (MVC).
 • Διαχείριση: Διαχείριση κώδικα, Διαχείριση χρόνου υλοποίησης.
 • Εργαλεία: Git

Λοιπά: 3+ εργασιακής εμπειρίας, με γνώση και εμπειρία χρήσης των κυριότερων εφαρμογών γραφείου και διακομιστών, περιλαμβάνοντας τα Microsoft Word, Excel, Visio, CentOS, Apache.

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αντικείμενο της εργασίας είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη H/Y, εξοπλισμού και των τοπικών δικτύων πληροφορικής (LAN) των πελατών μας. Ενδιαφερόμαστε για άτομα με δημιουργική αντίληψη, δυναμική προσωπικότητα και με κυρίαρχη διάθεση εργασίας με ομαδικό πνεύμα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Βασικές γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης Windows server.
 • Εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Καλή γνώση Microsoft Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 1 έτος.
 • Αγγλικά σε καλό επίπεδο.
 • Δίπλωμα οδήγησης και κατοχή δίκυκλου.

Προσφέρουμε

 • Αποδοχές ανάλογα με την προϋπηρεσία και εμπειρία
 • Πλήρη ή και μερική απασχόληση
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον.
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αίτηση Εργασίας

Η αίτηση θα διαρκέσει περίπου 15
λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Τι Κάνουμε

Θα σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε τη λειτουργικότητα του συστήματός σας χρησιμοποιώντας τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η iBS προσφέρει την ανάπτυξη ισχυρού, μοναδικού λογισμικού που προορίζεται να ικανοποιήσει τις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών. Παρέχουμε επίσης συντήρηση λογισμικού και προσαρμογή βάσει πλατφόρμας.

Ολοκλήρωση συστήματος

Δημιουργούμε πλήρως συνδεδεμένα συστήματα έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην επιχείρησή σας. Εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε, να επανασχεδιάσουμε ή να προσαρμόσουμε
τη λύση για εσας, αντιμετωπίζοντας τυχόν ζητήματα που παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Φιλοξενία cloud

Αναπτύσουμε, διαχειριζόμαστε και κλιμακώνουμε τις εφαρμογές μας με λύσεις υπολογιστικής, αποθήκευσης και δικτύωσης. Διαθέτουμε μια ισορροπημένη σειρά πόρων που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών cloud.