Τα Έργα μας

sqemarine.com, νέος εταιρικός ιστότοπος

από | 17 Ιαν 2013 | Ιστορικό Έργων

Έχοντας ένα έμπειρο και άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, η SQE Marine (sqemarine.com) προσφέρει αξιόπιστες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες για τη θαλάσσια βιομηχανία από το 1998. Ένας από τους στόχους του ομίλου είναι και η ενημέρωση σε θέματα ασφαλείας στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της ναυτιλίας.

Μεταφέραμε από το παλιό ιστότοπο (Joomla) όλο το περιεχόμενο και διαμορφώσαμε την εικόνα του νέου εταιρικού ιστότοπου σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη μας. Στόχος μας ήταν ο σχεδιασμός και η αισθητική να είναι κοινή για όλα τα επιμέρους site του ομίλου και να μπορούν να σταθούν και στο μέλλον.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.