Τα Έργα μας

Small Business Server 2003 στην Κρεμμύδας & Συνεργάτες

από | 9 Οκτ 2008 | Ιστορικό Έργων

Η δικηγορική εταιρία Κρεμμύδας & Συνεργάτες μας ανέθεσε την πλήρη μηχανογραφική της κάλυψη.

Στα γραφεία εγκαταστάθηκε εξοπλισμός διακομιστών της HP με την υποστήριξη του Microsoft Small Business Server 2003 για είκοσι θέσεις εργασίας.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.