Τα Έργα μας

RBase 2000 για την Εστία Ναυτικών του Πειραιά

από | 5 Ιούλ 2000 | Ιστορικό Έργων

Συμφωνήθηκε η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον κλάδο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. της Εστίας Ναυτικών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει Epson εκτυπωτές και το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων RDBMS R:BASE 2000 Ver 6.5.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας έργο. Ακόμη και εάν όχι ακόμη, ξεκάθαρες οι ανάγκες υλοποίησης, ζητήστε μια ΔΩΡΕΑΝ συνεδρία με τον Αναλυτή μας