Τα Έργα μας

RBase 2000 για την Εστία Ναυτικών του Πειραιά

από | 5 Ιούλ 2000 | Ιστορικό Έργων

Συμφωνήθηκε η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον κλάδο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. της Εστίας Ναυτικών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει Epson εκτυπωτές και το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων RDBMS R:BASE 2000 Ver 6.5.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.