Τα Έργα μας

Προμήθεια σταθμών εργασίας στην Ποδηματάς Audiovisual

από | 16 Απρ 2003 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια εκατόν είκοσι (120) σταθμών εργασίας Plato BTO P4 2.4Ghz και δεκατεσσάρων (14) εκτυπωτών Epson EPL6100 στην εταιρία Ποδηματάς Audiovisual ΑΕΒΕ για την κάλυψη αναγκών συνεδρίων.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας έργο. Ακόμη και εάν όχι ακόμη, ξεκάθαρες οι ανάγκες υλοποίησης, ζητήστε μια ΔΩΡΕΑΝ συνεδρία με τον Αναλυτή μας