Τα Έργα μας

Πλήρης έλεγχος λειτουργίας Bosch Dicentis Multimedia συσκευών

από | 29 Ιούν 2018 | Έργα μας

Η πρωτοποριακή σειρά IP συσκευών DICENTIS συνθέτουν την τεχνολογική πλατφόρμα για την κάλυψη των συνεδριακών αναγκών του αύριο. Οι δικτυακές συσκευές της Bosch είναι πρωτοποριακές διότι πέρα απο έτοιμες προς χρήση εφαρμογές όπως Bosch Εγγραφή Ομιλητών και Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, είναι ανοιχτές για περαιτέρω υλοποίηση νέων εφαρμογών λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάτοστε έργου.

Οι DICENTIS συσκευές με την 7 ιντσών οθόνη αφής μπορούν να καλύψουν πολλές συνεδριακές ανάγκες. Με την χρήση των NFC μαγνητικών καρτών, η αναγνώριση του έκαστου χειριστή είναι πιο εύκολη απο ποτέ. Για την iBS, ήταν μεγάλη η ικανοποίηση για την ευκαιρία προγραμματίσμου στις Dicentis Multimedia συσκευές. Θα μπορούσαμε να πούμε “Μπράβο Bosch” για την κατασκευή και διάθεση των εξειδικευμένων Android συσκευών. Ο εργολάβος του έργου τις επέλεξε, ανέλαβε την εγκατάσταση τους στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων και μας παράγγειλε την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των βουλευτών, που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Βουλής των Ελλήνων.

Στο έργο της Βουλής των Ελλήνων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των βουλευτών υπήρξαν δύο βασικές προδιαγραφές: (α) όλες οι επιλογές των εφαρμογών να εμφανίζονται στην Ελληνική γλώσσα και (β) η δυνατότητα χρήσης των συσκευών Dicentis Multimedia να είναι περιορισμένη – κλειδωμένη μόνο στην χρήση των εφαρμογών που επιλέγονται απο τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Βουλής.

Aναζητήσαμε όλους τους πιθανούς τρόπους για να υπερκεράσουμε την λειτουργικότητα στην υφιστάμενη λειτουργικότητας των συσκευών της Bosch, διαφυλάττοντας παράλληλα την καλή λειτουργία του όλου συστήματος. Για να το πετύχουμε αυτό συνδυάσαμε τεχνολογίες και βιβλιοθήκες από το Android NDK και με την χρήση της C++ “μιλήσαμε σε χαμηλότερο επίπεδο” με τις συσκευές.

Με τις παραπάνω τεχνολογίες επιτύχαμε να καθορίσουμε τι θα εμφανίζεται στις οθόνες των Bosch Dicentis Multimedia μετά την εκκίνηση τους (άνοιγμα συσκευής). Επιπρόσθετα εγκαταστήσαμε Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και Εγγραφής Ομιλητών #DicentisVotingApplication, που υλοποιήσαμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Βουλής.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.