Τα Έργα μας

PLATO PC στα Φροντιστήρια Διακρότημα, στον Πειραιά

από | 14 Μάι 2000 | Ιστορικό Έργων

Η εταιρία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της νέας αίθουσας διδασκαλίας Πληροφορικής, για το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.