Τα Νέα μας / Ανακοινώσεις

Παύση υποστήριξης MyWebCMS, σημαντική ενημέρωση ασφαλείας

από | 7 Ιούν 2017 | Ανακοινώσεις, Νέα

Το MyWebCMS Ver 6.5 καθώς και όλες οι προηγούμενες εκδόσεις δεν είναι πια συμβατές με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Δεν πρόκειται για αλλαγή στο ίδιο το λογισμικό, αλλά για μια υποχρεωτική ενημέρωση ασφάλειας για τις εκδόσεις των προγραμματιστικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του. Η μόνη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για την διαχείριση περιεχομένου ιστοτόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων που είναι συμβατή με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα είναι αυτή του WordPress. Συγκεκριμένα όλοι οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν ακόμη το MyWebCMS και ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν το προγενέστερο ControlPanel 2011, διατρέχουν τους ακόλουθους κινδύνους:

  • Χρήση κώδικα παλαιάς έκδοσης PHP για την λειτουργία φορμών
  • HTML EDITOR παλαιάς έκδοσης που δύναται να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα

Πιθανές συνέπειες

Αυξημένη η πιθανότητα εισόδου στην βάση δεδομένων ή και στο σύστημα αρχείων για την εκτέλεση κώδικα για την μαζική αποστολή μηνυμάτων email ή και την προσωρινή παύση λειτουργίας του ιστότοπου με την προβολή σελίδων του ιδίου του εισβολέα (hacker)

Προτεινόμενη Λύση

Μετάβαση – αναβάθμιση σε WordPress CMS. Εάν δεν προκριθεί η επιλογή αναβάθμισης σε WordPress τότε συνιστάται η τήρηση ενήμερου αντιγράφου ασφαλείας (backup) και ο εκτενής έλεγχος του ιστοτόπου ή και ηλεκτρονικού καταστήματος για τις ακόλουθες απειλές:

Η iBS ήδη από τα τέλη του 2013 ξεκίνησε την σταδιακή μετάβαση στο WordPress (24/9/2013 τελευταία ενημέρωση για το MyWebCMS). Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εταιρικού σας ιστοτόπου – ηλεκτρονικού καταστήματος, απαραίτητα πρέπει να έχετε ενήμερο αντίγραφο ασφαλείας (backup) και ενήμερo με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, το WordPress και τα πρόσθετά του (plugins).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την προτιμότερη αναβάθμιση για τον εταιρικό σας ιστότοπο
Δείτε επίσης, σχετικά με: Wordpress Παραγωγή Λογισμικού

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.