Τα Έργα μας

Office 365 για την Transmar Shipping SA

από | 7 Ιαν 2015 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του Microsoft Exchange 2011 με office 365 Exchange on Line στο δίκτυο της ναυτιλιακής εταιρείας Transmar Shipping SA. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση έγινε για δώδεκα χρήστες.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.