Τα Έργα μας

Novell 3.12 στην Kassian Navigation Agency LTD

από | 13 Απρ 1997 | Ιστορικό Έργων

Η εταιρία μας ανέλαβε την μηχανογραφική κάλυψη της ναυτιλιακής εταιρίας Kassian Navigation Agency LTD καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ σταθμών εργασίας Compaq Deskpro 2000 DT5133 σε δίκτυο Novell 3.12.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.