Τα Έργα μας

Νέα ιστοσελίδα για την Ε.Π.Ε.Σ.Τ

από | 24 Ιαν 2010 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του ΝΕΟΥ ιστότοπου για το σωματείο της Ε.Π.Ε.Σ.Τ..

Το site παρέχει πληροφορίες για το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα και τη Νομοθεσία που διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.