Τα Έργα μας

Νέα ιστοσελίδα για τη Βιβλιοφιλία

από | 9 Οκτ 2003 | Ιστορικό Έργων

Το βιβλιοπωλείο “Βιβλιοφιλία” έχει πλέον το δικό του χώρο στο διαδίκτυο. Μέσα από το site, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες δημοπρασίες σπάνιων βιβλίων, καθώς και για τις μοναδικές προσφορές και τα αποσυρθέντα των δημοπρασιών της “Βιβλιοφιλίας”.

Επίσης, μέσα από την ειδική φόρμα που υπάρχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα για να εκτιμήσετε ή να διαθέσετε στις δημοπρασίες, συμπληρώνοντας τα παλιά σας βιβλία.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.