Τα Έργα μας

Microsoft SBS2003 για τη Στεφανάκος & Συνεργάτες

από | 12 Σεπ 2006 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου δικτύου στα νέα γραφεία της Στεφανάκος & Συνεργάτες, βασισμένο στο  λειτουργικό της Microsoft SBS 2003. Ο server που επιλέχθηκε είναι ο Pepper P4 3.4 Dualcore rack4U και θα εξυπηρετεί δέκα σταθμούς εργασίας.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.