Τα Έργα μας

Λογισμικό Ψηφοφορίας & Εγγραφής Ομιλητών για την Βουλή των Ελλήνων

από | 28 Απρ 2018 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο πελάτης είναι η Βουλή των Ελλήνων που μετά από διεθνή διαγωνισμό ανέθεσε σε έμπειρο και με πολυετή εμπειρία εργολάβο επαγγελματικού εξοπλισμού της Bosch, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Σκοπός

Η Βουλή των Ελλήνων επιθυμούσε την δημιουργία εφαρμογής στην Ελληνική γλώσσα για την διαχείριση του χρονομέτρη διάρκειας ομιλιών των βουλευτών, της εγγραφής ομιλητών και της λειτουργίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Για την επιλογή της iBS ως επιλεγμένης εταιρίας για την υλοποίηση των επιθυμητών εφαρμογών στην Ελληνική γλώσσα και την λειτουργία τους μέσω των συσκευών Bosch Dicentis Multimedia, όφειλε να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Προηγούμενη εμπειρία σε υλοποίηση λογισμικού για επαγγελματικό εξοπλισμό της Bosch
  • Δυνατότητα σχεδιασμού εφαρμογών σε Android και σε Windows λειτουργικά συστήματα
  • Ικανότητα στην εκπαίδευση και καθοδήγηση των Βουλευτών στην χρήση του νέου συστήματος

Λύση

Στα έδρανα της ολομέλειας της Βουλής εγκαταστάθηκαν από τον εργολάβο του έργου, 300 συσκευές Bosch Dicentis Multimedia και συνδέθηκαν με τον κεντρικό εξυπηρετητή (Server) για την λειτουργία τους μέσω των Bosch Meeting Application και Bosch Synoptic.

Η ομάδα υλοποίησης της iBS υλοποίησε Windows εφαρμογή για την κεντρική διαχείριση όλου του εξοπλισμού: τις οθόνες προβολής αποτελεσμάτων στην αίθουσα της ολομέλειας, των υπολογιστών των στενογράφων, της σύνδεσης με τον χρονομέτρη και της επικοινωνίας με την εφαρμογή Bosch Meeting Application. Ο χειριστής απέκτησε την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να καθορίζει τι θα προβάλετε στις οθόνες προβολής αποτελεσμάτων αλλά και στο κανάλι της Βουλής.

Η ομάδα υλοποίησης της iBS, επίσης σχεδίασε και υλοποίησε για τα Bosch Dicentis Multimedia, Android εφαρμογή για την εγγραφή ομιλητών και την ψηφοφορία των βουλευτών στην Ελληνική Γλώσσα. Η εξέλιξη της εγγραφής ομιλητών και των ψηφοφοριών εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο (realtime) στην οθόνη του χειριστή του συστήματος, στην οθόνη του προεδρείου και κατ’ επιλογή σε όποια άλλη οθόνη αποφασισθεί. Με την έναρξη της εγγραφής ομιλητών και της ψηφοφορίας, οι Βουλευτές δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους  με τη χρήση της μαγνητικής τους κάρτας περνώντας την, στη μονάδα του εδράνου Bosch Dicentis.

Μετά το πέρας της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα αναλυτικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη του χειριστή του συστήματος, στις κεντρικές οθόνες της αίθουσας και στους υπολογιστές του τμήματος Νομοθετικής Λειτουργίας.

Τεχνολογίες

Bosch Meeting Application and Client API, C#, C++, Android Studio, Microsoft SQL Server

 

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.