Τα Έργα μας

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία για τον Δήμο Αθηναίων

από | 30 Οκτ 2018 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο πελάτης είναι ο Δήμος Αθηναίων που μετά από διαγωνισμό ανέθεσε σε έμπειρο και με πολυετή εμπειρία εργολάβο επαγγελματικού εξοπλισμού της Bosch, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Σκοπός

Ο Δήμος Αθηναίων επιθυμούσε την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην Ελληνική γλώσσα, για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών ψήφισης άρθρων από τους δημοτικούς συμβούλους. Η iBS Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ ως επιλεγμένη εταιρία για την υλοποίηση των επιθυμητών εφαρμογών και την λειτουργία τους διαμέσου των συσκευών Bosch Dicentis Multimedia, όφειλε να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Προηγούμενη εμπειρία σε υλοποίηση λογισμικού για επαγγελματικό εξοπλισμό της Bosch.
  • Προηγούμενη επιτυχημένη εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
  • Έμπειρη διαχείριση ειδικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων για την λειτουργία του Δήμου Αθηναίων.

Λύση

Στα έδρανα του Δήμου Αθηναίων εγκαταστάθηκαν από τον εργολάβο του έργου, 60 συσκευές Bosch Dicentis Multimedia και συνδέθηκαν με τον κεντρικό εξυπηρετητή (Server) για την λειτουργία τους μέσω του Bosch Meeting Application. Η ομάδα υλοποίησης της iBS υλοποίησε Windows εφαρμογή για την κεντρική διαχείριση των οθονών προβολής αποτελεσμάτων και του υπολογιστή του διαχειριστή των ψηφοφοριών.

Η ομάδα υλοποίησης της iBS, επίσης εγκατέστησε στις Bosch Dicentis Multimedia συσκευές την ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού για την διενέργεια ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Ο διαχειριστής δημιουργεί τις εκάστοτε ψηφοφορίες και μετά την εντολή του προέδρου τις ενεργοποιεί. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους με τη χρήση της μαγνητικής τους κάρτας στην αντίστοιχη μονάδα Bosch Dicentis. Μετά το πέρας της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα αναλυτικά αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη του χειριστή του συστήματος, στις κεντρικές οθόνες της αίθουσας και στους υπολογιστές του τμήματος Νομοθετικής Λειτουργίας. Επιπλέον οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να παράγουν στατιστικές αναφορές, να τις εκτυπώσουν ή και να τις εξάγουν σε CSV αρχεία για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Τεχνολογίες

  • Bosch Dicentis με Android 4.0.3 (API level 15),
  • C#, C++,
  • Microsoft SQL Server,
  • Android Studio

 

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.