Τα Νέα μας / Ανακοινώσεις

Η iBS αξιόπιστος συνεργάτης για έργα Πληροφορικής

από | 14 Δεκ 2020 | Νέα

Η iBS σε συνεργασία με διεθνείς οίκους όπως Microsoft, WatchGuard, Arcserve, RBase, HP, Mailstore , παρέχει υψηλής τεχνολογίας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής για τυποποιημένες ή και κατά παραγγελία λύσεις.

Συνοδευόμενες πάντα από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρίας ή οργανισμού του πελάτη. Επιλέγοντας από ένα εύρος έτοιμων, turn-key ή ειδικών λύσεων, η iBS αποτελεί την σωστή επιλογή ως υπεργολάβος πληροφορικής.

Τα χαρτοφυλάκια έργων πληροφορικής και επιχειρησιακής βελτίωσης, που καλούνται να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα και με μεγαλύτερο βαθμό αλληλοσυσχέτισης. Συχνά αφορούν μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μετόχων. Η Διοίκηση κάθε επιχείρησης ανησυχεί για το ενδεχόμενο αποτυχίας ενός έργου και συχνά αναζητεί μία ανεξάρτητη οπτική, αναφορικά με το ρίσκο του έργου που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

Τα στελέχη της iBS εργάζονται μαζί με τους πελάτες για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης των έργων και την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η ομάδα της iBS στοχεύει στην ενδυνάμωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έργου, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ως υπεργολάβοι πληροφορικής μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη:

  • Επιλογή λύσεων πληροφορικής
  • Υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού
  • Αποτίμηση οφελών από την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων
  • Ανεξάρτητη αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν (ποιότητα παραδοτέων προμηθευτών/υπεργολάβων, αρτιότητα λύσεων)

Το βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παραμένει η καινοτομία και η τεχνογνωσία. Μέχρι σήμερα έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά έργα πληροφορικής ως υπεργολάβοι σε μεγάλα έργα που αναπτύχθηκαν από μεγάλες εταιρίες αλλά και ως ενδο-επιχειρησιακά.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.