Τα Έργα μας

GFI MailEssentials για την Transmar Shipping co S.A.

από | 11 Δεκ 2006 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του προγράμματος GFI MailEssentials for exchange στην εταιρία Transmar Shipping S.A.. Η εγκατάσταση του προγράμματος έγινε σε λειτουργικό Small business server 2003.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.