Τα Έργα μας

EMS Lite. Σύστημα διαχείρισης εκδρομών

από | 31 Μαρ 2013 | Ιστορικό Έργων

Ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκδρομών δημιουργήσαμε για την ναυτιλιακή-τουριστική εταιρεία GOLDEN ESCAPE – ADAG GROUP. Το Excursion Management System (EMS Lite) λειτουργεί ως “Client – Server” διαδικτυακή εφαρμογή και δίνει τη δυνατότητα στην διαχειρίστρια εταιρεία (μέσω του κατάλληλου περιβάλλοντος) να εμπορεύεται πακέτα εκδρομών μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων εκπροσώπων και ξενοδοχείων.

Δίδεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να προσθέτουν τα προσφερόμενα πακέτα εκδρομών με την τιμή που αντιστοιχεί στο καθένα. Από τους διαχειριστές προστίθενται ακόμη οι συνεργάτες και τα ξενοδοχεία και ρυθμίζονται οι αντιστοιχίες μεταξύ εκδρομών, ξενοδοχείων και συνεργατών, έτσι ώστε κάθε συνεργάτης να βλέπει μόνο τα πακέτα που θέλει και του επιτρέπεται από τους διαχειριστές να δει.

Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να προσθέτει πελάτες και να διαχειρίζεται τα στοιχεία που τους αφορούν, ενώ φυσικά, μπορεί να κάνει κρατήσεις για συγκεκριμένες εκδρομές για κάθε πελάτη, να καταχωρεί πληρωμές και να παρακολουθεί τυχόν χρεωστούμενα υπόλοιπα.

Με τη χρήση ενός θερμικού εκτυπωτή (Jolimark TP820) γίνεται εκτύπωση των απαραίτητων πληροφοριών σε ένα voucher με τη μορφή εισιτηρίου για τους πελάτες.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.