Τα Έργα μας

Διαδικτυακό Λογισμικό Ανάλυσης PSC Επιθεωρήσεων Πλοίων

από | 4 Απρ 2018 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο Πελάτης SQE Group ως Πιστοποιημένο Κέντρο Κατάρτισης DNV και με σύστημα διαχείρισης LR ISO 9001, παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου, Εκπαίδευσης και προϊόντα πληροφορικής σε αυτούς τους τομείς της ναυτιλίας.

Σκοπός

Στόχος του Πελάτη μας ήταν να αποκτήσει μια διαδικτυακή εφαρμογή με αναλύσεις επιθεωρήσεων και συγκριτικές αξιολογήσεις, πλοίων και εταιριών. Ο χρήστης της εφαρμογής, με τα αναλυτικά δεδομένα της εφαρμογής, δύναται να αξιολογήσει και να συγκρίνει την εταιρία και τα πλοία του, σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα της ναυτιλίας. Επιπλέον αποκτά πλήρη εικόνα των πιθανών ελλείψεων του και έναν «οδικό χάρτη»  για την διαρκή εξέλιξη του.

Ο πελάτης αναζητούσε έναν εργολάβο που θα μπορούσε να κατανοήσει τις ειδικές ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και θα μπορούσε να υλοποιήσει την ζητούμενη εφαρμογή λογισμικού. Ο ανάδοχος του έργου έπρεπε να ανταποκριθεί στις διαρκώς εξελισσόμενες αναπτυξιακές ανάγκες του έργου. Ιδιαίτερα:

  • Μεγάλη εμπειρία σε δομημένο προγραμματισμό σε PHP
  • Έμπιστος συνεργάτης για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και βιομηχανικών πληροφοριών

Η iBS είναι ο  τεχνολογικός συνεργάτης του Πελάτη και εξακολουθεί να υποστηρίζει μέχρι και σήμερα την εφαρμογή.

Λύση

Είναι σημαντικό όχι μόνο να δημιουργηθεί μια εφαρμογή λογισμικού, αλλά πρωτίστως να δημιουργηθεί μια γρήγορη εφαρμογή λογισμικού, που με την χρήση της θα ενεργοποιήσει νέα έσοδα για τον ιδιοκτήτη της. Η ενσωμάτωση με το λεγόμενο back-end caching είναι μια από τις σημαντικές τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν για τη αυξημένη απόδοση λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής.

Επιλέξαμε το Laravel Framework επειδή υποστηρίζει τον οδηγό προσωρινής αποθήκευσης αρχείων, που αποθηκεύει αντικείμενα προσωρινής μνήμης (cache) στο σύστημα αρχείων και επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα παραμετροποίησης για πολλαπλούς – ξεχωριστούς οδηγούς. Το Laravel ως πλατφόρμα MVC, επιτρέπει τον διαχωρισμό της επιχειρησιακής λογικής από εκείνου της παρουσίασης. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει στους προγραμματιστές να εντοπίσουν γρήγορα και να επεξεργαστούν τμήματα του κώδικα, να επαναχρησιμοποιήσουν εύκολα τα στοιχεία του σχεδιασμού UI – για την καλύτερη διατήρηση του κώδικα.

Έχουμε αναπτύξει ένα ταχύτατο λογισμικό για την δημιουργία αναφορών για εταιρίες, πλοία, επιθεωρήσεις, KPI λιμένων. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να φιλτράρουν και να παράγουν εξατομικευμένες αναφορές  μέσω του μεγάλου όγκου δεδομένων (σήμερα: 23686 πλοία, 1864 εταιρίες, 1894396 επιθεωρήσεις κ.λπ.).

Τεχνολογίες

PHP Laravel Framework, MySQL

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.