Τα Έργα μας

Athens Medevac αναβάθμιση για ΑΜΕΑ

από | 21 Ιούν 2019 | Έργα μας

Αναβαθμίσαμε τον ιστότοπο της Medevac για να ανταποκριθεί στις σημερινές προδιαγραφές του παγκόσμιου ιστού και για να αυξήσουμε τη συμμόρφωση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις WCAG 2.1, ATAG 2.0, ADA και 508. Το front-end τροποποιήθηκε χρησιμοποιώντας κώδικα CSS, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του.

Διασφαλίσαμε ότι η προσβασιμότητα του ιστότοπου είναι διαθέσιμη σε όλους, χωρίς να έχει σημασία η κατάσταση της υγείας τους. Η εύκολη χρήση των τροποποιήσεων θα σας δώσει περισσότερη ελευθερία και ευελιξία για να προσαρμόσετε το ψηφιακό περιεχόμενο στις ανάγκες σας, βοηθώντας άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένους, τυφλούς, με προβλήματα κινητικότητας και καταστάσεις αναπηρίας.

Επισκεφθείτε την ανακαινισμένη ιστοσελίδα: www.athensassistance.gr

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.