Τα Έργα μας

Αναβάθμιση ιστοτόπου Αθήνας Αρωγής για ΑΜΕΑ

από | 21 Ιούν 2019 | Ιστορικό Έργων

Αναβαθμίσαμε τον εταρικό ιστότοπο της Αθήνας Αρωγής για την ενσωμάτωση σημερινών προτύπων ιστού. Ο κύριος στόχος μας ήταν να αυξήσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις WCAG 2.1, ATAG 2.0, ADA, & Section 508. Το front-end τροποποιήθηκε χρησιμοποιώντας κώδικα CSS σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, διατηρώντας παράλληλα τον αρχικό του σχεδιασμό.

Μέσα από τις τεχνικές μας προσπάθειες, διασφαλίσαμε ότι η προσβασιμότητα στον ιστότοπο θα είναι διαθέσιμη σε όλους όσους την χρειάζονται. Οι τεχνικές μας επεμβάσεις βοηθούν στο να γίνει πιο προσιτή η τεχνολογία για όλους, ανεξάρτητα από την κατάστασή υγείας. Η χρήση των τροποποιήσεων μας, προσφέρουν περισσότερη ελευθερία και ευελιξία για να αναγνώσετε το ψηφιακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Προσφέραμε, ευκολία προσβασιμότητας στον εταρικό ιστότοπο για ανθρώπους:

  • Με προβλήματα όρασης
  • Ηλικιωμένος
  • Τυφλός
  • Ακατάλληλη κινητικότητα
  • Καταστάσεις Αναπηρίες

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα: www.athensassistance.gr

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.