Τα Έργα μας

Αναβάθμιση δικτύου της εταιρείας Space Electronics LTD

από | 13 Νοέ 2013 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου της εταιρείας Space Electronics LTD. Οι εργασίες αναβάθμισης αφορούν την επέκταση της υφιστάμενης καλωδίωσης σε ένα επιπλέον όροφο την εγκατάσταση νέου Rack 42U και την αντικατάσταση του Server. Το λειτουργικό που επιλέχθηκε είναι το Microsoft Windows Server Standard 2012 και ο server o HP DL380G8 E5-2620 όπου εξυπηρετεί τριάντα χρήστες.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.