Τα Έργα μας

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τον κεντρικό εξυπηρετητή (SERVER) του Νοσοκομείου ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

από | 1 Ιαν 2020 | Ιστορικό Έργων, Νέα

Αναλάβαμε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – συντήρησης για τον εξοπλισμό H/W-S/W του κεντρικού εξυπηρετητή (SERVER) του Νοσοκομείου ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Με την υπογραφή της σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής της iBS με το νοσοκομείο, πιστοποιήθηκε η καλή λειτουργία του προς συντήρηση εξοπλισμού και εκκίνησε η περίοδος τεχνικής κάλυψης για θέματα IT.

parochi ypiresion syntirisis gia server

Ειδικότερα αφορά τον ακόλουθο εξοπλισμό πληροφορικής του νοσκομείου:

 1. Κεντρικός εξυπηρετητής Βάσεων δεδομένων
 2. Εξυπηρετητής αντιγράφων ασφαλείας
 3. Κεντρικός μεταγωγέας
 4. Συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας
 5. Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας
 6. Ικρίωμα με οθόνη και πληκτρολόγιο
 7. Λειτουργικό Σύστημα
 8. Διαχειριστικά εργαλεία των εξυπηρετητών

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης και συντήρησης ΙΤ, περιλαμβάνονται:

 1. Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών που αφορούν το υλικό(H/W) και το λογισμικό(S/W) του εξοπλισμού της αρχικής εγκατάστασης με χρήση του εξοπλισμού H/W του νοσοκομείου.
 2. Χρόνοι απόκρισης: καθημερινά με βάση 24ώρου.
 3. Αποκατάσταση βλαβών σε 8 ώρες το αργότερο από την αναγγελία βλάβης για τον συντηρούμενο και μόνο εξοπλισμό (Domain Controller & NAS)
 4. Έλεγχος καλής λειτουργίας & Προληπτική Συντήρηση
 5. Με χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού (H/W) εγκατάσταση και συντήρηση Microsoft Failover Clustering.
 6. Εγκατάσταση εξ αποστάσεως πρόσβασης (Remote Desktop) για το συντηρούμενο

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρισιμότητα του εξοπλισμού του νοσοκομείου να είναι πάντα σε καλή λειτουργία, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης IT της iBS θα παραμείνει έτοιμο να ανταποκριθεί για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και έτοιμο να ανταποκριθεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο σύμφωνα με το υπογεγραμμένο συμβόλαιο συντήρησης.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.