Νέο site για το κέντρο ξένων γλωσσών IQ Learning

Νέο site για το κέντρο ξένων γλωσσών IQ Learning

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του ΝΕΟΥ ιστότοπου του κέντρου ξένων γλωσσών IQ Learning, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων. Δοθηκε επίσης λύση eLearning μέσω της ανοιχτή πλατφόρμας...
Νέo site για την Τρίνη ΕΠΕ

Νέo site για την Τρίνη ΕΠΕ

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του ΝΕΟΥ ιστότοπου για την εταιρία Τρίνη Συστήματα Αφαλάτωσης Ε.Π.Ε.. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 με αποκλειστικό σκοπό την αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορεία συστημάτων αφαλάτωσης του Αμερικανικού οίκου Village Marine...