Speakers Time

Speakers Time

Speakers Time Λογισμικό Διαμοιρασμού Παρουσιάσεων Ομιλητών & Χρονομέτρησης για συνέδρια, συμβούλια, κοινοβούλια. Το Speakers Time είναι εφαρμογή λογισμικού Windows, η οποία διαχειρίζεται και παρουσιάζει τους διαθέσιμους και τρέχοντες χρόνους των ομιλητών, διαμοιράζει...
SAILON360, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

SAILON360, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

SAILON360, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής Η καινοτόμος λύση όλα σε ένα για τη διαχείριση ναυλώσεων σκαφών. Επιταχύνετε τις εργασίες γραφείου αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ναύλωσης και παρακολουθώντας τις πληρωμές σας. SAILON360 06.230330 Ένα ισχυρό πρότυπο...
SAILONSEA, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

SAILONSEA, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

SAILONSEA, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής Η καινοτόμος λύση όλα σε ένα για τη διαχείριση ναυλώσεων σκαφών. Επιταχύνετε τις εργασίες γραφείου αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ναύλωσης και παρακολουθώντας τις πληρωμές σας. SAILONSEA 05.230328 Ένα ισχυρό πρότυπο...
SAILONSEA, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

SAILONSEA, Ιστότοπος ναύλωσης σκαφών αναψυχής

SAILONSEA, Ιστότοπος ναύλωσης σκαφών αναψυχής Η καινοτόμος λύση όλα σε ένα για τη διαχείριση ναυλώσεων σκαφών. Επιταχύνετε τις εργασίες γραφείου αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ναύλωσης και παρακολουθώντας τις πληρωμές σας. SAILONSEA 05.230328 Ένα ισχυρό πρότυπο...
GOFORSAIL, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

GOFORSAIL, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής

GOFORSAIL, Ιστότοπος Ναύλωσης Σκαφών Αναψυχής Η καινοτόμος λύση όλα σε ένα για τη διαχείριση ναυλώσεων σκαφών. Επιταχύνετε τις εργασίες γραφείου αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ναύλωσης και παρακολουθώντας τις πληρωμές σας. GOFORSAIL 04.231601 Ένα ισχυρό πρότυπο...