Τα Νέα μας / Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, ενισχύοντας την Ανωνυμία και την Αυθεντικότητα

από | 25 Μάι 2020 | Νέα

Εάν παρακολουθείτε τομείς όπως τραπεζικό, επενδυτικό ή του κρυπτονομίσματος, ίσως να είστε εξοικειωμένοι με το “blockchain”, την τεχνολογία πίσω από το δίκτυο Bitcoin. Το ενδιαφέρον για το πώς μπορεί να υιοθετηθεί η τεχνολογία blockchain στις σημερινές βιομηχανίες και ιδιαίτερα στα πρωτόκολλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας συνεχώς αυξάνεται. Στο Open Blockchain ο καθένας μπορεί να δημοσιεύσει μια συναλλαγή και να συμμετάσχει στο δίκτυο τηρώντας ένα σύνολο δημοσιευμένων κανόνων. Πώς μπορεί η τεχνολογία blockchain να διασφαλίσει το απόρρητο, την ασφάλεια και την καταλληλόλητα των ψηφοφοριών στο διαδίκτυο;

  • Πλεονεκτήματα: Τα Ανοιχτά blockchains μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανεμημένη αμεταβλητότητα των δεδομένων, δηλαδή εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει μετά τη δημοσίευσή τους.
  • Μειονεκτήματα: Τα Ανοιχτά blockchains από προεπιλογή δεν παρέχουν κρυπτογράφηση δεδομένων, βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση του απορρήτου των ψήφων και της ιδιωτικότητας των ψηφοφόρων.

Ανωνυμία & Αυθεντικότητα

Βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών είναι ότι τρίτοι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψηφίζει ή ακόμη και να χειραγωγεί την ψήφο του. Ειδικά σε περιπτώσεις εκλογών, για να ψηφίσει ένας πολίτης, πρέπει να πληρεί όποιες προϋποθέσεις ισχύουν. Το δικαίωμα ψήφου, πρέπει να επαληθεύεται και να πιστοποιείται η μοναδικότητα του. Υπάρχει μια πρόκληση για την εξισορρόπηση των παραπάνω απαιτήσεων.

Θέλουμε ένα άτομο Χ να μπορεί να βλέπει την επιλογή ψήφου του, αλλά δεν θέλουμε άλλοι να μπορούν να πράξουν το ίδιο. Έτσι, η ΜΕΓΑΛΗ πρόκληση είναι πώς θα διατηρήσουμε τις ψήφους ανώνυμες και ταυτόχρονα θα επιτρέψουμε στους ψηφοφόρους να ελέγχουν με ασφάλεια τις κρυπτογραφημένες ψήφους τους.

Σε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο έλεγχος της ταυτότητας των ψηφοφόρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με την φυσική παρουσία τους ενωπίω της εφορευτικής επιτροπής, ούτε επίσης ότι η ψήφος θα τοποθετηθεί στην κάλπη από τον ίδιο τον ψηφοφόρο. Στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δύσκολο μπορεί να φαίνεται να επιτευχθούν η απόρρητο και η ανωνυμία, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να ταυτοποιηθούν στο ίδιο σύστημα που χρησιμοποιούν για να ψηφίσουν και ότι η ψήφος τους μεταδίδεται από τη συσκευή τους σε κάποιο διακομιστή ψηφοφορίας. Ωστόσο, το απόρρητο και η ανωνυμία μπορούν να επιτευχθούν σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία και να υπάρξει η εγγύηση ότι οι ψήφοι δεν θα είναι γνωστές σε κανέναν άλλο και ότι η ψήφος τους δεν έχει παραβιαστεί.

Η μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μειώσει τα έξοδα και θα αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Στις μέρες μας, επανεξετάζουμε την αξία της φυσικής μας παρουσίας σε διοικητικά συμβούλια και συνεδριάσεις! Μπορούμε να τελέσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εταιρείες, τους οργανισμούς μας, τις τοπικές πολιτικές ομάδες και να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ειδικεύσουμε τι χρειάζεται για την ενίσχυση του απορρήτου, της ασφάλειας και της δυνατότητας ελέγχου της όλης διαδικασίας!

Πρέπει να κλιμακώσουμε τις εμπειρίες μας από μικρής σε μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονικές ψηφοφορίες!

Οι κυβερνήσεις και το ευρύ κοινό έχουν την τάση να κινούνται αργά όταν πρόκειται να υιοθετήσουν ορισμένες καινοτομίες, ιδίως για την ασφάλεια των εκλογών. Έχοντας αυτό κατά νου, θα χρειαστεί καιρός έως ότου οι εθνικές εκλογές που βασίζονται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία να υιοθετηθούν ευρέως. Αυτά τα συστήματα χρειάζονται εκτεταμένες δοκιμές πριν μπορέσουν να εφαρμοσθούν σε εθνική κλίμακα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να υιοθετήσουμε και να αξιολογήσουμε τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους. Πρέπει να κλιμακώσουμε τις εμπειρίες μας από μικρής σε μεγάλης κλίμακας ηλεκτρονικές ψηφοφορίες!

Δείτε επίσης, σχετικά με: ELVOTE - ηλεκτρονική ψηφοφορία

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.