Τα Έργα μας

GFI MailEssentials για την εταιρία KEL Computers AE

από | 28 Ιούν 2006 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του προγράμματος GFI MailEssentials for exchange 100 mailboxes στην εταιρία KEL Computers A.E..

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.