Τα Έργα μας

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της IBS Marine Consulting Group

από | 19 Ιούλ 2010 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ιστότοπου για την εταιρία IBS Marine Consulting Group.

Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή αξιόπιστων, οικονομικά αποδοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τη θαλάσσια βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και ανάπτυξη λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών μέσα στην εκάστοτε εταιρία.

Όσον αφορά το site της ibsmarine.com, πραγματοποιήθηκαν μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές (προσθήκες-διορθώσεις) που συμβάλλουν στην χρηστικότητα της ιστοσελίδας.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.