Τα Έργα μας

Rental Manager εφαρμογή για την Ποδηματάς Audiovisual

από | 9 Ιαν 2002 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Συμφωνήθηκε για την εταιρία Π. Ποδηματάς Audiovisual AEBE η παραγωγή Client Server εφαρμογής, για την οργάνωση και τον προγραμματισμό των τμημάτων Ενοικίασης και Πωλήσεων.

Το Rental MANAGER συνιστά ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνατότητες, που είναι απαραίτητες για την πλήρη και σύννομη οργάνωση και διοίκηση του τμήματος Ενοικιάσεων δηλαδή την Διαχείριση διαθεσιμότητας εξοπλισμού και προσωπικού. Η πλατφόρμα στην οποία θα λειτουργήσουν οι προτεινόμενες εφαρμογές θα είναι βασισμένες στο λειτουργικό σύστημα NT / 2000 SERVER σε συνδυασμό με την σχεσιακή βάση δεδομένων της ORACLE

Γιατί λόγοι επιλογής της εφαρμογής:

  1. Γιατί είναι ανεπτυγμένο σε Windows.
  2. Γιατί λειτουργεί σε βάση δεδομένων ORACLE RDBMS 9i.
  3. Γιατί έχει πλήθος δυνατοτήτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενοικιάσεων και πωλήσεων.
  4. Γιατί είναι κατασκευασμένο πάνω στις πραγματικές ανάγκες επαγγελματιών του χώρου.
  5. Γιατί όλα τα υποσυστήματα λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον.
  6. Γιατί είναι γρήγορο & εύκολo στην παραμετροποίηση άρα και στην εκκίνηση λειτουργίας του.
  7. Γιατί είναι επεκτάσιμο διασφαλίζοντας το αρχικό κόστος επένδυσης
  8. Γιατί εντάσσεται στην προνομιακή κοινότητα της νέας γενιάς εφαρμογών.
  9. Γιατί απευθύνεται σε όλες τις εταιρίες ενοικίασης εξοπλισμού.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.