Παραγωγή Λογισμικού για την Ανάλυση PSC Επιθεωρήσεων Πλοίων

Αναπτύξαμε πλατφόρμα λογισμικού για την παροχή PSC Performance Analytics. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη μηχανή λογισμικού που ενσωματώνει επικυρωμένα δεδομένα και με κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση, παράγει προβλέψεις και αναλύσεις για την πρόληψη και προετοιμασία του καραβιού πριν την επιθεώρησή του.

Ιστορικό πελάτη

Η SQE Marine είναι κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών Ναυτικής Ασφάλειας, SMS, Εγχειρίδια πλοίων και Κανονιστικής Συμμόρφωση. Παρέχει επιτυχώς ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 1.600 πελάτες (με βάση 75+ χώρες) τα τελευταία 25 χρόνια, λειτουργώντας ένα σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 9001 LRQA.

Επιχειρηματική πρόκληση

Η ναυτιλία ως διεθνής δραστηριότητα απαιτεί διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) που είναι αρμόδιος για την δημιουργία διεθνών συμβάσεων, η τήρηση των οποίων είναι ευθύνη της κάθε σημαίας (κράτους) του πλοίου. Η σημαία προσδιορίζει την εθνικότητα του πλοίου και καθορίζει το δίκαιο που θα διέπει το πλοίο και το πλήρωμα. Εξουσιοδοτεί Οργανισμούς (Νηογνώμονες) να επιθεωρούν τα πλοία της με βάση τους κανονισμούς της και να εκδίδουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

Διεθνώς έχει αποφασισθεί η ανάγκη διενέργειας πρόσθετων επιθεωρήσεων στα πλοία που καταφθάνουν στα λιμάνια τα οποία φέρουν διαφορετική σημαία από το κράτος του λιμανιού. Οι επιθεωρήσεις αυτές ονομάζονται Επιθεωρήσεις Αρχών κράτους λιμένα (Port State Control). Ο σκοπός αυτών των επιθεωρήσεων είναι να εξακριβωθεί η απαιτούμενη ικανότητα του πλοιάρχου και του πληρώματος, όπως επίσης και η κατάσταση / εξοπλισμός του πλοίου με βάση τις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες διέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο εντοπισμός σοβαρών παραβάσεων κατά την επιθεώρηση PSC καταλήγει στην κράτηση του πλοίου, είτε μεταφέρει φορτίο είτε όχι. Άμεσα ειδοποιούνται η Σημαία του πλοίου, ο Νηογνώμονας που το παρακολουθεί όπως επίσης και η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η δράση των τριών αυτών μελών που είναι συνδεδεμένα με το πλοίο, πρέπει να είναι άμεση και αποδοτική ώστε το πλοίο να αποδεσμευτεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με το μικρότερο κόστος. Από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων κρίνεται η φήμη και το επίπεδο των μελών. 

Η SQE Marine ήθελε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού για την παροχή PSC Performance Analyticsμιας αυτοματοποιημένης μηχανής που ενσωματώνει επικυρωμένα δεδομένα με κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση για την ενίσχυση της απόδοσης και της συγκριτικής αξιολόγησης.

Websites-Development-iBS
Websites-Development-iBS

Επισκόπηση λύσης

Η ομάδα της iBS έχει εφαρμόσει μια σειρά από υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για την SQE Marine. Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη του διαδικτυακού λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των παραγγελθέντων APIs. Ο πρωτασρχικός στόχος μας, ήταν να δημιουργηθεί ένα σταθερό σύστημα λογισμικού για τον αποτελεσματικό χειρισμό του τεράστιου όγκου δεδομένων και να κωδικοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι αλγόριθμοι για να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή των διαδικτυακών αναφορών. 

Τομείς Ευθύνης Ομάδας

Cloud Infrastructure

 • Cloud Hosting
 • CentOS Server
 • mySQL Server
 • Redis

Back-end development

 • PHP
 • Laravel

Front-end development

 • HTML, CSS
 • Bootstrap
 • Javascript
 • WordPress

Services

 • Infrastructure Integration
 • UI Design
 • Deployment
 • Backlog Maintenance

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας έργο. Ακόμη και εάν όχι ακόμη, ξεκάθαρες οι ανάγκες υλοποίησης, ζητήστε μια ΔΩΡΕΑΝ συνεδρία με τον Αναλυτή μας