Τα Έργα μας

Πλατφόρμα κρατήσεων για σκάφη αναψυχής με δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα Nausys

από | 2 Οκτ 2011 | Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο Πελάτης δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναύλωσης σκαφών αναψυχής, με βάσεις γιοτ σε όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα στο Αιγαίο.

Σκοπός

Ο Πελάτης χρειαζόταν μια διαδικτυακή εφαρμογή κρατήσεων για την ενοικίαση σκαφών αναψυχής (yachts). Το E-yacht είναι μια ολοκληρωμένη πύλη ενοικίασης σκαφών αναψυχής και προσφέρει ένα περιβάλλον προβολής και κρατήσεων είτε απευθείας σε ιδιοκτήτες σκαφών είτε σε πράκτορες-γραφεία ενοικιάσεων. Ειδικότερα, ενσωματώνει όλες τις υπηρεσίες απευθείας σε ιστότοπους ιδιοκτητών και μεσιτών. Επιπρόσθετα, αυτή η νέα διαδικτυακή εφαρμογή δύναται να συνδεθεί σε άλλα συστήματα βάσης δεδομένων, όπως είναι το Nausys.

Ο πελάτης αναζητούσε έναν υπερεργολάβο που θα μπορούσε να θεμελιώσει αξιόπιστες σχέσεις συνεργασίας σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο ανάδοχος του έργου θα έπρεπε να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες του πελάτη όπως αυτές παρουσιάζονται στη νέα εφαρμογή για κρατήσεις.

Η iBS είναι ο  τεχνολογικός συνεργάτης του Πελάτη και εξακολουθεί να υποστηρίζει μέχρι και σήμερα την εφαρμογή κράτησης e-yacht.

Λύση

Το 2011 ξεκινήσαμε  την ανάπτυξη του E-yacht ως μια κλιμακούμενη διαδικτυακή εφαρμογή. Το E-yacht συνδέεται με ασφάλεια με το ERP του πελάτη, για τον λογιστικό έλεγχο όλων των συναλλαγών του. Επιπλέον, συνδέεται με τις παγκοσμίως γνωστές βιομηχανικές πλατφόρμες, nausys.com και mmk.com. Περισσότερα από 3000 σκάφη, μεταξύ των πιο δημοφιλών περιοχών παγκοσμίως, είναι διαθέσιμα για κράτηση.

Το E-yacht μέσω της ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων SSL 128 bit και της εγγυημένης προστασίας των δεδομένων, με ασφαλείς πληρωμές, προσφέρει πολλές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και παρέχει πρόσβαση σε απαραίτητα στοιχεία για τα σκάφη. Έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου με τη χρήση της PHP και σχεδιάσαμε εξ’ ολοκλήρου όλη την λειτουργικότητα της εφαρμογής. Μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο λογισμικού για τη βιομηχανία διαχείρισης των σκαφών αναψυχής και επιπλέον, ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη.

Τεχνολογίες

PHP, MySQL, Ms SQL Server 2010

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.