Τα Έργα μας

Νέος ιστότοπος για την Niovis Shipping

από | 10 Ιαν 2012 | Ιστορικό Έργων

Δημιουργήσαμε έναν νέο ιστότοπο για την εταιρία Niovis Shippping, τον οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε στο niovis.gr

Η εταιρία Niovis Shipping ξεκίνησε να λειτουργεί στον Πειραιά το 1972. Σκοπός της είναι η διαχείριση πλοίων διαφόρων πλοιοκτητών. Στην νέα ιστοσελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρία, για τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος που ακολουθεί αλλά και για τα πλοία που διαχειρίζεται.

Ο ιστότοπος στήθηκε χρησιμοποιώντας το ελληνικής παραγωγής Control Panel CMS, το οποίο αναπτύσσεται από την εταιρία μας.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.