Τα Έργα μας

MS CRM λύση σε διαδικασία διαχείρισης ιατρικών επείγοντων περιστατικών

από | 30 Σεπ 2009 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο Πελάτης προσφέρει 24/7 διεθνή ιατρική και ταξιδιωτική βοήθεια, εξοπλισμένη με ελικόπτερα και μικρά αεροσκάφη στην Αθήνα για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ιατρικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός

Ο Πελάτης μας ήθελε να εφαρμόσει μια λύση CRM για τη διαχείριση όλων των επειγόντων ιατρικών περιπτώσεων και να εφαρμόσειτη δική του ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης περιπτώσεων που διευκολύνει τα προτεινόμενα σχέδια θεραπείας και διαβεβαιώνει ότι παρέχονται κατάλληλες ιατρικές φροντίδες και υπηρεσίες σε άρρωστα ή τραυματισμένα άτομα. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που είναι κατάλληλες για την επίτευξη του στόχου της ιατρικής αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει:

– Αξιολόγηση της κατάστασης κάποιου ασθενούς
– Ιατρική μεταφορά ή εκκένωση
– Είσοδος σε προτεινόμενες ιατρικές εγκαταστάσεις
– Παρακολούθηση προόδου θεραπείας
– Ιατρικές εκθέσεις και γνώμες εμπειρογνωμόνων κ.λ.π.

Καθώς η iBS έγινε ο επιλεγμένος τεχνολογικός συνεργάτης του Πελάτη, ο κατάλογος των εντοπισμένων προκλήσεων μεγάλωσε ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα ανάπτυξης:

– Εξαιρετικές Δεξιότητες Επιχειρηματικών Analytics
– Εύκολη συνεργασία με άλλες ομάδες ανάπτυξης

Λύση

Οι βασικές οντότητες της μονάδας διαχείρισης CRM είναι οι εργαζόμενοι, τα περιστατικά φαρμάκων και τα ατυχήματα. Εργαζόμενοι – γιατροί και ιατρικό γραφείο όπου όλα τα στοιχεία επικοινωνίας είναι καταγεγραμμένα και αποθηκευμένα με ασφάλεια (email, κλήσεις, έγγραφα, diags). Ατυχήματα στα οποία ο χρόνος είναι ευαίσθητος και όπου η κατάλληλη διαδικασία πρέπει να επιλέγεται και να ακολουθείται από τον ασθενή ή την ιατρική ομάδα.

Η εξέλιξη του Πελάτη μας έγκειται στο να διασφαλίσουμε ότι οι διεθνείς και εγχώριοι πελάτες του έχουν ένα πλήρες σύνολο λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων σύμφωνα πάντα με τις τρεις καθολικές βασικές αρχές της υγειονομικής περίθαλψης: Πρόσβαση, Ποιότητα και Κόστος. Με το Microsoft CRM εφαρμόζουμε για κάθε περίπτωση μια προσαρμοσμένη στις στρατηγικές περιορισμού του κόστους των αναγκών των πελατών μας, με στόχο την παροχή όλων των απαραίτητων αναφορών για τις ιατρικές περιπτώσεις και την επίτευξη οικονομικής ισορροπίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τεχνολογίες

ASP.NET, Ms Dynamics CRM, Ms SQL Server 2010

 

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.