Τα Έργα μας

Microsoft Dynamics CRM για την Αθήνα Αρωγή ΕΠΕ

από | 29 Σεπ 2009 | Ιστορικό Έργων

Προτείναμε το Microsoft Dynamics CRM ως το νέο και σύγχρονο εργαλείο της Athens Assistance για την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών ανάγκης ιατρικής φροντίδας.

Η iBS πραγματοποίησε την ανάλυση αναγκών και την διαχείριση του έργου για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Microsoft CRM 4.0. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του έργου συνεργάσθηκε με την Data Communication (Microsoft Gold Partner) και χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τo module Service του Microsoft CRM.

Με την χρήση του CRM επιτεύχθηκε η άμεση συλλογή και καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό, καθώς και η ταυτόχρονη παρακολούθηση των λοιπών πληροφοριών για κάθε συνεργάτη, όπως τις ιδιαίτερες συμφωνίες, τις οικονομικές λεπτομέρειες και τη γενικότερη φύση της συνεργασίας τους με την εταιρία.

Παράλληλα, η δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης του όλου προγράμματος μέσω διαδικτύου, επέτρεψε την αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού αλλά και την άμεση πληροφόρηση των ιατρών για τα περιστατικά τους ανεξάρτητα από τον εκάστοτε τόπο παρουσία τους.

Τέλος, η δυνατότητα παραγωγής ειδικών αναφορών επέτρεψε στην εταιρία την καταγραφή της επικοινωνίας της με τους συνεργάτες και προμηθευτές της, στοιχεία απαραίτητα για την διοίκηση της εταιρίας.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.