Τα Έργα μας

Η ιστοσελίδα της DL Sails αναβαθμίστηκε …

από | 2 Δεκ 2008 | Ιστορικό Έργων

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του ιστότοπου για την DL Sails.

H DL Sails κατασκευάζει πανιά για ιστιοπλοϊκά σκάφη και τα διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά. Μέσα από τις ανανεωμένες σελίδες της, οι επισκέπτες μπορούν πέρα από τα προϊόντα να δώσουν ηλεκτρονικά τις παραγγελίες τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για το πανί που επιθυμούν.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.