Τα Έργα μας

Ελληνική Προεδρία Ε.Ε. – Θεσσαλονίκη

από | 19 Ιούν 2003 | Ιστορικό Έργων

PORTO CARRAS: Βασισμένη στην ήδη επιτυχημένη “συνταγή” του προηγούμενου γεγονότος, η εταιρία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη του κέντρου τύπου της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε μέρος στις 20/21 Ιουνίου 2003 στο Porto Carras στη Χαλκιδική.

Στόχος:

Δικτυακή κάλυψη και ασφαλής πρόσβαση στο διαδίκτυο για το κέντρο τύπου της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαιτερότητες: 

  1. Εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες.
  2. Ανταπόκριση και Επίλυση τεχνικού προβλήματος μέσα σε πέντε (5) λεπτά.

Συγκεκριμένα, σε λυόμενη κατασκευή προσωρινού χαρακτήρα, με εγκατεστημένη καλωδιακή δικτύωση για 300 υπολογιστές της ζώνης εργασίας (2 δίκτυα των 150 Η/Υ), μας ανατέθηκε η εγκατάσταση 170 Η/Υ, 2 Server, 30 εκτυπωτών καθώς και ο εξοπλισμός των ενεργών στοιχείων του δικτύου για τη ζώνη εργασίας. Το δίκτυο είχε πρόσβαση στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής με εφεδρικές ISDN γραμμές.

Η σωστή μελέτη, η εγκατάσταση και ο έλεγχος του δικτύου είχε για την εταιρία μας ιδιαίτερη σημασία, αφού συντέλεσε καθοριστικά στην επιτυχή τεχνική λειτουργία του δικτύου.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιήθηκε, ανταποκρίθηκε και λειτούργησε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες (+35ο Κελσίου, Θεσσαλονίκη) και ήταν ένας από τους παράγοντες επιτυχίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και υπερήφανοι, διότι ήμασταν και εμείς παρόντες στην ιστορική για την Ελλάδα, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.