Τα Νέα μας / Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Ισολογισμών στον Ιστότοπό σας

από | 10 Ιούλ 2012 | Ανακοινώσεις, Νέα

Η ανάρτηση των ισολογισμών και ανακοινώσεων από 1/7/2012 μπορεί να γίνεται σε δική σας ιστοσελίδα, σύμφωνα με το νόμο, και να καλύπτει τις υποχρεώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται. Παρατίθεται το σχετικό άρθρο του ν.4072/2012.

Άρθρο 232 ν.4072/2012

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας Για όσες εταιρίες το επιθυμούν προσφέρουμε ΑΜΕΣΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ την ενεργοποίηση ή και παραμετροποίηση του ιστότοπου σας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση και δημοσίευση των ισολογισμών σας.

A/A Περιγραφή Αξία
1 Domain:

Κατοχύρωση Ονομασίας .gr (Ετήσιο)

15€
2 Hosting:

Φιλοξενία Ιστότοπου (Ετήσιο)

50€
3 Service:

Δημιουργία Σελίδας με τα στοιχεία της Εταιρίας, Ρύθμιση

email λογαριασμών, Ανάρτηση Τρέχοντος Ισολογισμού

85€

Μόνο με 150€

αποκτάτε έναν ολοκληρωμένο ιστότοπο με δυνατότητα δημοσίευσης ισολογισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε επίσης, σχετικά με:

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.