Τα Έργα μας

Δικτύωση και Εξοπλισμός Πληροφορικής για την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.

από | 22 Νοέ 2003 | Αξιοσημείωτα Έργα, Ιστορικό Έργων

Πελάτης

Ο Πελάτης είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες οπτικοακουστικών μέσων με μεγάλη εμπειρία στην τεχνική κάλυψη συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Σκοπός

Ο πελάτης μας ανέλαβε την ευθύνη για την οργάνωση του κέντρου Τύπου της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πελάτης αναζητούσε έναν υπεργολάβο, ο οποίος θα παρέχει όλο τον εξοπλισμό πληροφορικής, θα έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης του συστήματος και την παροχή γρήγορης και αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι απαιτήσεις αυτής της ευθύνης ήταν:

 • Παροχή υψηλής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ύπαρξη εναλλακτικής σύνδεσης.
 • Παροχή ασφαλής σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλους τους συμμετέχοντες
 • Ταχύτατη εγκατάσταση 170 Η/Υ, με εγκατεστημένο το MS Office και 30 εκτυπωτές laser.
 • Τεχνική υποστήριξη για όλο τον εξοπλισμό πληροφορικής

Για την επιλογή της iBS ως επιλεγμένης εταιρίας για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού πληροφορικής, όφειλε η πρότασή της να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Εξαιρετικά αποδοτικοί εξυπηρετητές, ο ένας ως εν ενεργεία εξυπηρετητής και ο άλλος ως backup
 • Δρομολογητής Cisco για σύνδεση με μισθωμένη γραμμή και 8 γραμμές ISDN ως backup σύνδεση
 • Τροφοδοσία UPS για όλες τις συσκεύες εξυπηρετητών και δρομολογητών
 • Εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης με καλές διεθνείς επικοινωνιακές δεξιότητες

Λύση

Έχοντας ως στόχο της άμεση εγκατάσταση όλου του εξοπλισμoύ πληροφορικής στην λυόμενη κατασκευή (εντός δύο ημερών), οι μηχανικοί της iBS ακολούθησαν τις παρακάτω πολιτικές:

 1. Εικόνα δίσκου μέσω του Acronis OS για τους σταθμούς εργασίας, έτσι ώστε η αρχικοποίησή τους να γίνεται γρήγορα και με ασφάλεια.
 2. Πολλαπλά σενάρια λειτουργίας για όλες τις πιθανές περιπτώσεις αποτυχίας του συστήματος ή του χρήστη.
 3. Ειδικές δοκιμες για κάθε πιθανή απειλή της ασφάλειας του δικτύου, μπορούσε να εμφανισθεί.

Για να στεφθεί με επιτυχία το έργο, σημείο αναφοράς αποτέλεσε η ικανότητα της ομάδας εργασίας να ”κοιτάξει το σύστημα με τα μάτια του χρήστη”, εννοώντας την αποσαφήνιση του ρόλου των χρηστών, μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα καθώς και να ληφθεί υπόψιν η συμπεριφορά του χρήστη και οι επιχειρησιακές διαδικασίες του πελάτη. Αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις πολλαπλές προκλήσεις, οι μηχανικοί της iBS συνέβαλαν σε τέτοιες προσπάθειες και προκλήσεις καθώς ο Πελάτης απολάμβανε την απόλυτη επιτυχία της δικτύωσης όλων των συμμετεχόντων σε αυτή την τεράστια εκδήλωση δικτύωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2003.

Τεχνολογίες και μέσα υλοποίησης

Plato Zeus Server and PCs, APC ups, Epson Printers, Ms Windows Server 2003, ISA Server

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.