Τα Έργα μας

Δικτύωση στη Niovis Shipping

από | 19 Φεβ 1997 | Ιστορικό Έργων

Η iBS ανέλαβε τη μηχανογραφική κάλυψη της ναυτιλιακής εταιρίας, Niovis Shipping S.A., καθώς και την εγκατάσταση H/Y σε όλα τα πλοία της. Ο εξοπλισμός που διατέθηκε είναι PLATO PC”s, Epson εκτυπωτές και APC UPS. To λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι:

  • Για τον Server:
    Windows NT Server
    Delrina Winfax for Server
  • Για τους Σταθμούς Εργασίας:
    Windows 95
    Microsoft Office

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.