Τα Έργα μας

Conference.net, εφαρμογή διαχείρισης συνεδρίων

από | 31 Ιούλ 2006 | Ιστορικό Έργων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του Πελάτη, σε πλατφόρμα Microsoft.NET, υλοποιήσαμε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Συνεδρίων, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνατότητες, που είναι απαραίτητες για την πλήρη και σύννομη οργάνωση και διοίκησή του. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει και γενικότερα ο σκοπός της εφαρμογής είναι οι εξής:

 1. Κεντρική διαχείριση των σημείων προβολής / αιθουσών.
 2. Αυτοματοποιημένη γραμματεία (Slide Reception) διαχείρισης και προβολής των παρουσιάσεων των ομιλητών.
 3. Προκαθορισμένος τρόπος εμφάνισης της παρουσίασης για τον κάθε ομιλητή στην κεντρική οθόνη προβολής.
  1. Φωτογραφία ομιλητή.
  2. Εμφάνιση απομείναντα χρόνου ομιλίας.
  3. Εμφάνιση σε καθορισμένο σημείο στην οθόνη προβολής της παρουσίασης.
  4. Προαιρετική εμφάνιση στοιχείων ομιλητή σε κάθετη οθόνη προβολής.
  5. Καταγραφή ομιλίας και σήμανση αλλαγής της PowerPoint παρουσίασης .
 4. Αυτοματοποιημένη προβολή προγράμματος ομιλητών σε άλλα σημεία προβολής (plasma, TFT οθόνες).
 5. Προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλου προωθητικού περιεχομένου σε άλλα σημεία προβολής.
 6. Παραγωγή CD με αποθηκευμένο το πρόγραμμα του συνεδρίου και τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Οφέλη

Τα οφέλη από την υιοθέτηση αυτής της λύσης ήταν πράγματι εντυπωσιακά. Η παραγωγικότητα του τμήματος που διαχειριζόταν το συνεδριακό υλικό αυξήθηκε. Ο έλεγχος του προβαλλόμενου υλικού και η δυνατότητα εμφάνισής του σε άμεσο χρόνο από την προβολή του στο διαδίκτυο ενθουσίασε το κοινό αλλά και τους ίδιους τους ομιλητές. Ο εκσυγχρονισμός, που επετεύχθη, σηματοδότησε τη δικτυακή και μοντέρνα διαχείριση των συνεδρίων.

Ας ξεκινήσουμε μαζί!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε για το δικό σας Έργο Πληροφορικής: Ανάπτυξη Λογισμικού, Παραγωγή Ιστοτόπων, Εξοπλισμός H/W & S/W γραφείων, Cloud Hosting Servers και Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτύων IT.