Αποκλειστική Παραγωγή Λογισμικού για την Ανάλυση PSC Επιθεωρήσεων Πλοίων

Ιστορικό πελάτη

Η SQE Marine είναι κορυφαίος πάροχος Λύσεων Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος παρέχοντας συμβουλευτικά, Εκπαιδευτικά και Πληροφοριακά προϊόντα σε αυτούς τους τομείς. Τα τελευταία 25 χρόνια, η SQE Marine λειτουργεί ένα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο DNVGL και ένα σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο κατά LR ISO 9001. 

Επιχειρηματική πρόκληση

Μετατρέψαμε το Big Data Analytics σε επιχείρηση. Ο έλεγχος από τον κρατικό λιμένα (PSC) είναι ένα καθεστώς επιθεώρησης των κρατών που επιθεωρούν σε λιμάνια πλοία νηολογημένα στο εξωτερικό,  και λαμβάνουν μέτρα κατά αυτών που δεν συμμορφώνονται. 

Η SQE Marine ήθελε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού για την παροχή PSC Performance Analyticsμιας αυτοματοποιημένης μηχανής που ενσωματώνει επικυρωμένα δεδομένα με κατάλληλη μαθηματική μοντελοποίηση για την ενίσχυση της απόδοσης και της συγκριτικής αξιολόγησης.

Websites-Development-iBS
Websites-Development-iBS

Επισκόπηση λύσης

Η ομάδα της iBS έχει εφαρμόσει μια σειρά από υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για την SQE Marine. Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη της εφαρμογής Web, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραγγελθέντων APIs end-points και η ανάπτυξη του ιστότοπού τους με χρήση WordPress CMS. 

Το κύριο καθήκον ήταν να δημιουργηθεί ένα σταθερό σύστημα για τον αποτελεσματικό χειρισμό του τεράστιου όγκου δεδομένων και να κωδικοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι αλγόριθμοι για να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την παροχή των διαδικτυακών αναφορών. 

Τομείς Ευθύνης Ομάδας

Cloud Infrastructure

 • Cloud Hosting
 • CentOS Server
 • mySQL Server
 • Redis

Back-end development

 • PHP
 • Laravel

Front-end development

 • HTML, CSS
 • Bootstrap
 • Javascript
 • WordPress

Services

 • Infrastructure Integration
 • UI Design
 • Deployment
 • Backlog Maintenance

Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε κάτι ιδιαίτερο;

10 + 1 =